blog
Die erkenning als professional vind ik helemaal geweldig!

Door Cis Groen

Mensen komen niet in een 2e spoortraject terecht omdat ze last hebben van pijn aan hun dikke teen: er speelt veel meer. Het gaat vaak over hun gezondheid, werksituatie, privéomstandigheden en financiën. Maar ook hun persoonlijke groei en ervaringen door de jaren heen, zowel positief als negatief, spelen een rol. Een professionele begeleiding van het traject vind ik heel belangrijk: op dit vlak heb ik een goede match met de medewerkers van 2de spoor.

Lees meer >

Bagage

Ik vind het heel fijn om mensen weer een stapje verder te brengen, het geeft mij energie. Natuurlijk is een nieuwe baan vinden het uitgangspunt. Voordat je echter naar deze doelstelling toe kunt gaan, moeten mensen eerst goed in hun vel zitten. Ze hebben vaak veel bagage, allerlei dingen die ze hebben meegemaakt, ook op hun werk. Fysieke en mentale problemen, persoonlijke en sociale issues, al die thema’s van iemands leven neem ik mee in het traject.

Arbeidsperspectief

Door al die bagage lukt het mensen vaak niet een nieuwe baan te vinden. Bij 2de Spoor krijg ik de ruimte om het op mijn manier te doen: mensen stapje voor stapje terug laten komen in hun kracht, eventueel door middel van een stage of werkervaringsplek. Alleen dan krijgen kandidaten weer een positief arbeidsperspectief. Het is hierbij soms een hele kunst om rekening te houden met de kaders van de Wet Verbetering Poortwachter. Voor mij is het dan ook een grote uitdaging rapportages te maken die recht doen aan de situatie van de medewerker en ook goedgekeurd worden door het UWV. Maar die uitdaging pak ik graag met beide handen aan!

Handelen naar de geest van de wet

Om in goed contact te blijven met het UWV ga ik regelmatig met hen in gesprek. Het is goed om van elkaar te weten wat er speelt binnen het vakgebied, wat jou als professional bezighoudt. Uiteindelijk hebben we dezelfde doelstelling: dat zowel de medewerker als de werkgever toekomt waar het recht toe dient. De wetgeving is fantastisch en die moet gehandhaafd worden. Daarbij is het, mijns inziens, zaak te handelen naar de geest van de wet en niet altijd naar de letter van de wet, want dan kan het heel vervelend worden voor de betrokken partijen. Hierover probeer ik steeds weer met het UWV in gesprek te blijven.

2de spoor: een professionele club

Over die professionaliteit van het vak en het belang van certificering kan ik goed klankborden met eigenaresse Mirelle Klijs, we zitten op dezelfde golflengte. Ook de backoffice van 2de Spoor is super: korte lijntjes, dienstgericht, persoonlijk en snel. Bovendien organiseren ze fantastische coachdagen, met inhoudelijk goede programma’s. Op zulke dagen geven ze ook blijk van hun waardering, dat is heel fijn, ieder mens heeft dat nodig. Maar vooral op het gebied van professionaliteit hebben we elkaar gevonden: ze zien mij als een gelijkwaardige partner. Die erkenning vind ik helemaal geweldig!